Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16), sazivam 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 

31.01.2018.(srijeda) u 17,00 sati

 

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
  2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci
  3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci.
  4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
  5. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
  6. Pitanja i prijedlozi.

 

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

 

Dostaviti:

– Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

– Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

– Savjetu mladih Općine Tompojevci

– Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

 

 

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

Skip to content