Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), sazivam  12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

17.12.2018.(ponedjeljak) u 17,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Prijedlog i donošenje:

 

 • izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g.
 • izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.g
 • izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. g.
 • izmjena i dopuna Programa utroška sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito  izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.
 • izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi za 2018.g.
 • izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i

dugogodišnjeg  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. g.

 1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Tompojevci za 2018.g.
 2. Prijedlog Programa:
 • građenja komunalne infrastrukture za 2019. g.
 • održavanja komunalne infrastrukture u 2019. g.
 • javnih potreba u kulturi za 2019. g.
 • javnih potreba sportskih udruga za 2019. g.
 • utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. g.
 • utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.g
 • korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. g.
 • socijalne skrbi za 2019. g.
 • Prijedlog Odluke o godišnjem raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnik/ca u Općinskom vijeću Općine Tompojevci za 2019. g.
 1. Prijedlog Proračuna Općine Tompojevci za 2019. i projekcije  za 2020. i 2021. g.
 2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2019. g.
 3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci.
 4. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tompojevci u 2018.g.
 5. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Tompojevci za 2019. g.
 6. Pitanja i prijedlozi.

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

Dostaviti:

– Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

– Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

– Savjetu mladih Općine Tompojevci

– Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

– Predsjednicima Mjesnih odbora

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

 

 NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

Skip to content