Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 

10.rujna 2018.(ponedjeljak) u 17,00 sati

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Tompojevci , A. G. Matoša 1, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
  2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove/članice Vijeća mjesnih odbora na području Općine Tompojevci.
  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tompojevci.
  4. Prijedlog Odluke o stipendijama Općine Tompojevci za akademsku godinu 2018./2019.
  5. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci.
  6. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2018. godinu.
  7. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2018.godine
  8. Različito.

 

Molim da se sjednici odazovete u točno zakazano vrijeme, a eventualnu spriječenost javite na telefon: 514-184.

 

Dostaviti:

– Članovima Općinskog vijeća Općine Tompojevci-svima,

– Zamjenicima Općinskog načelnika Općine Tompojevci,

– Savjetu mladih Općine Tompojevci

– Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

 

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

Skip to content