“Popravak i održavanje cesta u naseljima Općine Tompojevci – Prolaz Rusinska – Ulica Slavka Hajduka; Mikluševci” – potpisan ugovor o izvođenju radova te obilazak gradilišta

Nakon provedenog postupka nabave za projekt “Popravak i održavanje cesta u naseljima Općine Tompojevci – Prolaz Rusinska – Ulica Slavka Hajduka; Mikluševci, dana 31.07.2020. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Komunalac d.o.o. u iznosu od 346.217,46 kuna. Slijedom navedenog Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će sufinancirati projekt sa 150.000,00 kuna, dok će ostatak iznosa financirati Općina Tompojevci. Nakon potpisa ugovora o izvođenju radova, Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća uputili su se zajedno sa predstavnicima tvrtke Komunalac d.o.o. u naselje Mikluševci kako bi se obišla lokacija predmetne ceste. Nakon obilaska predmetne ceste u naselju Mikluševci predstavnici Općine Tompojevci i predstavnici tvrtke Komunalac d.o.o. obišli su još dvije lokacije u Općini Tompojevci na kojima tvrtka Komunalac d.o.o. trenutno izvodi radove, a to su naselje Tompojevci u sklopu projekata “Radovi na izgradnji tematskog parka u Tompojevcima” te “Spomeničko obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u naselju Tompojevci” i naselje Bokšić u sklopu projekta “Spomeničko obilježje žrtvama stradalim u Domovinskom rat u naselju Bokšić (građevinski i obrtnički radovi 1. i 2. faza)”.

 

Skip to content