Objava javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije, broj 22/18), Općinski načelnik Općine Tompojevci objavljuje Javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci

Objava javne rasprave

UPU TOMPOJEVCI-Prijedlog KNJIGA 1

UPU TOMPOJEVCI-Prijedlog KNJIGA 2

1_p_ KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2a_p_ PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2b_p_ PLINOOPSKRBA

2c_p_ ELEKTROENERGETIKA

2d_p_VODOOPSKRBA I ODVODNJA

3_p_OBLICI KORIŠTENJA

4_p_NAČIN I UVJETI GRADNJE

Skip to content