JAVNI POZIV zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godini

Zainteresirani kandidati za sudjelovanje u Popisu trebaju na mrežnim stranicama Popisa
(www.popis2021.hr) popuniti prijavu za popisivača/kontrolora, odgovarajući na pitanja o osobnim
podacima, iskustvu u poslovima anketiranja, informatičkoj pismenosti te na demografska pitanja.
Rok za podnošenje prijava jest od 23. lipnja do 15. srpnja 2021. Kandidat može samo jedanput popuniti
prijavu. Pri popunjavanju prijave obavezan je priložiti obostrano skeniranu fotokopiju osobne
iskaznice.
Uvjeti za prijavu kandidata za popisivača/kontrolora jesu:
– državljanstvo Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
– navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
– završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje
– poznavanje rada na računalu
– valjana adresa elektroničke pošte.

Bodovnu prednost pri odabiru kandidata ostvaruju kandidati koji imaju:
– višu razinu obrazovanja
– iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
– dobro poznavanje rada na računalu
– nezaposleni i studenti
– mogućnost korištenja vlastitoga prijevoznog sredstva za vrijeme Popisa

Više informacija pročitajte u Javnom pozivu u privitku.

Javni poziv_Popis 2021

Skip to content