Javni natječaj za financiranje projekata/programa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci za 2021. godinu

 

Općinski načelnik Općine Tompojevci objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata/programa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci za 2021. godinu

Potpora se dodjeljuje udrugama koje su registrirane i imaju sjedište na području Općine Tompojevci i to u sljedećim kategorijama:

  • sportskim, vezano uz sve vidove sporta (nogometa, rukometa, odbojka, streljaštva, borilačkih vještina, gimnastika, šah i dr.),
  • kulturnim, vezanim uz sve vidove kulturne djelatnosti (njegovanje povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr).
  • ostalo, vezano uz brigu za djecu i mlade, braniteljsku populaciju, promicanje ljudskih prava, zaštita poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva, zaštite okoliša i prirode, te osobe treće životne dobi i dr.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 182.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 15.03.2021. godine.

Godišnji plan natječaja 2021

Odluka o načinu raspodjele sredstava

Javni natječaj za financiranj projekta, programa od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci za 2021. godinu

Uputa za prijavitelje udruge

Obrazac opisa programa ili projekta udruge

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu ( ako je primjenjivo)

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrazac-zahtjeva

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financijskog  izvještaja projekta

Skip to content