Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci za 2022. godinu

Općinski načelnik Općine Tompojevci objavljuje Javni natječaj za financiranje projekata/programa za opće dobro koje provode udruge s područja Općine Tompojevci za 2022. godinu

Potpora se dodjeljuje udrugama koje su registrirane i imaju sjedište na području Općine Tompojevci i to u sljedećim kategorijama:

  • sportskim, vezano uz sve vidove sporta (nogometa, rukometa, odbojka, streljaštva, borilačkih vještina, gimnastika, šah i dr.),
  • kulturnim, vezanim uz sve vidove kulturne djelatnosti (njegovanje povijesne baštine, pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr).
  • ostalo, vezano uz brigu za djecu i mlade, braniteljsku populaciju, promicanje ljudskih prava, zaštita poljoprivrede i ruralnog razvoja, šumarstva i lovstva, zaštite okoliša i prirode, te osobe treće životne dobi i dr.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 177.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 14.03.2022. godine.

Javni natječaj

Uputa za prijavitelje udruge

Godišnji plan natječaja 2022

Obrasci za prijavu projekata/programa

Obrazac opisa programa ili projekta udruge

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac izjave o partnerstvu ( ako je primjenjivo)-

Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrasci za provedbu projekata i izvještavanje

Obrazac-zahtjeva

Obrazac opisnog izvještaja projekta

Obrazac financ izvjestaja projekta

Skip to content