Odvoz komunalnog otpada

Komunalac d.o.o. iz Vukovara novi je koncesionar koji vrši javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci od 5.07.2017. godine.

Uvjeti pružanja javne usluge – prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Tompojevci

O svemu više na stranici: http://www.komunalac-vu.hr/nase-usluge/koncesije/uvjeti-pruzanja-usluge-za-opcinu-tompojevci/

Odluka o načinu pružanja javne usluge 

Odluka-mjere-uklanjanja-odbačenog-otpada

Odluka o davanju koncesije za sakupljanje i odvoz otpada Općine Tompojevci

Koncesija za odvoz i sakupljanje otpada Općina Tompojevci – Dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za sakupljanje i odvoz otpada 2017

Cjenik komunalnih usluga

Suglasnost i Novi cjenik komunalnih usluga – Komunalac d.o.o. Vukovar

Cjenik komunalnih usluga Komunalac d.o.o. Vukovar

 

Dimnjačarska služba

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova 2016

Koncesija za dimnjačarske poslove – dokumentacija za nadmetanje

Obavijest o namjeri davanja koncesije za dimnjačarske poslove 2016

 

Kućni ljubimci

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca