Dijalog EU-a s mladima

Stvaranje mogućnosti za mlade – dio Europske strategije od 2019. do 2027.

Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem prošle godine usvojilo je novu Europsku strategiju za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Djalog EU-a s mladima služi kao platforma za kontinuirane zajedničke konzultacije o izazovima, temama i prioritetima od značenja za mlade s ciljem što većeg uključivanja mladih ljudi.

Trenutno se provodi VII. ciklus Dijaloga EU-a s mladima na zajedničku temu: Stvaranje mogućnosti za mlade, u razdoblju od siječnja 2019. do polovice 2020., tijekom predsjedavanja Rumunjske, Finske i Hrvatske Vijećem Europske unije.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je “Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima”. 

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu izrađen je anketni upitnik, namijenjen mladima između 15 i 30 godina starosti, u kojem izravno mogu iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u RH i EU. UPITNIK je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Rok za ispunjavanje upitnika je 27. rujna 2019. godine.

Rezultatai konzultacija Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije. Na taj način zajedno kreiramo politike za mlade na europskoj razini koje postaju obvezujuće na nacionalnim razinama u državama članicama.

Hrvatska je u proteklom ciklusu uključenosti mladih u proces Dijaloga EU-a s mladima zauzela visoko 4. mjesto u EU po broju mladih koji su u Dijalogu sudjelovali. Stoga, pozivamo sve mlade da se uključe u Dijalog s Europskom unijom.

Skip to content