Besplatne obuke ,,Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem”, ,,Izvori financiranja” i ,,Financijski menadžment”

U sklopu projekta FED CCNET u Općini Lovas provodit će se obuke:
,,Otvaranje i upravljanje start-up poduzećem”, ,,Izvori financiranja” i ,,Financijski menadžment”.
Trening program održavati će se u prostorijama Centra kompetencija u Lovasu u opremljenoj učionici, na adresi Ljudevita Gaja 2.
Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite na treninge obuke te proširite svoje znanje o poduzetništvu, znanja i vještine za samostalno financijsko planiranje i predviđanje, samostalno sastavljanje financijskih i revizijskih izvještaja te primijeniti stečena znanja i praktične mogućnosti u unapređenju poslovanja. Obuka je besplatna za sve polaznike a jedan dionik bi trebao pohađati sve tri obuke.
Rok za prijavu je 10. listopad 2020. Više informacija možete pronaći na web stranici https://lovas.hr/fedccnet/, ili na mail: nicolina.lovas@gmail.com.
Općina Lovas
asistent na projektu FED CCNET Nikolina Badanjak
095/ 359 7171
Skip to content