Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene (Pr+K) – dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene (Pr+K) – dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.4. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« – provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

 

VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.429.910,65 kn

UKUPAN IZNOS POTPORE: 2.044.478,02 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA IZ EU FONDOVA (85%): 1.737.806,32 kn

IZNOS SUFINANCIRANJA IZ PRORAČUNA RH (15%): 306.671,70 kn

IZNOS VLASTITOG UDJELA FINANCIRANJA: 385.432,63 kn

 

CILJEVI PROJEKTA: Glavni cilj projekta je rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene sa dogradnjom društvenog doma i izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u naselju Mikluševci za potporu radu i djelovanju neprofitnih organizacija, realizaciju kulturnih i društvenih potreba mještana naselja te za više drugih namjena. Rekonstrukcijom zgrade u funkciji lokalne zajednice osigurati će se adekvatni prostori za rad i djelovanje društvenih i kulturnih udruga prilagođavajući prostor raznim događajima, omogućiti će se provođenje aktivnosti za opće dobro i poboljšati kvaliteta života podizanjem društvene i komunalne infrastrukture.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Implementacija projekta rezultirati će rekonstrukcijom postojeće zgrade dimenzije 9,00 x 21,43 metara, te dogradnjom novoprojektiranog dijela zgrade dimenzije 10,30 x 24,20 m na području naselja Mikluševci, na k.č.br. 767/1, 1031, k.o. Mikluševci koja će služiti za javnu i društvenu namjenu. Provedba projekta doprinijeti će održivom razvoju rekonstrukcijom postojeće zgrade te dogradnjom novog dijela koja će poboljšati izgled naselja i omogućiti razvoj društvenih sadržaja kroz aktivnosti udruga, građana i pojedinaca koji žele na svoj način obogatiti kulturni, zabavni i edukativni život naselja.

Društveni dom Mikluešvci

Skip to content