P O Z I V NA 16. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOMPOJEVCI

Na temelju članka 33. St. 1. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18) i članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16 i 02/18), sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

 1. rujna 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Tompojevci , A. G. Matoša 9, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Tompojevci za 2019. godinu.
 3. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Tompojevci za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipnja 2019.godine
 4. Statutarna odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tompojevci
 5. Odluka o upućivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Tompojevci za mandatno razdoblje 2019.-2022. godine.
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci.
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Općine Tompojevci.
 8. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja usluge ukopa na grobljima na području Općine Tompojevci.
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova.
 10. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Tompojevci za zaključivanje aneksa ugovora o dugogodišnjem zakupu i ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tompojevci.
 11. Razno.

 

NAPOMENA:Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  ( Narodne novine br. 25/13, 85/15) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tompojevci može prisustvovati  zainteresirana javnost  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj tel. 032/514-184 (predsjednik vijeća).

 

Skip to content