Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci

Na temelju članka 33. St. 1. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16, 02/18 i 12/19) i članka 67. st. 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tompojevci  („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 , 05/16, 02/18 i 12/19), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tompojevci, za dan

  1. 11. 2019. (četvrtak) u 16,00 sati

Sjednica će se održati u vijećnici Općine Tompojevci , A. G. Matoša 9, Tompojevci.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje skraćenog zapisnika s prošle sjednice Općinskog vijeća.
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.
  3. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
  4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
  5. Prijedlog Plana djelovanja Općine Tompojevci u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu.
  6. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata.
  7. Razno.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić

Skip to content