POTPISAN UGOVOR ZA RekonstrukcijU zgrade javne i društvene namjene – dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima

Općina Tompojevci aplicirala je projekt Rekonstrukcija zgrade javne i društvene namjene – dogradnja društvenog doma, izgradnja parkirališta i kolnog prilaza u Mikluševcima za financiranje iz EU fondova, točnije na tip operaciju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Tijekom 2019. godine Općinski načelnik je potpisao Ugovor o financiranju navedenog projekta s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a danas, nakon provedenog postupka nabave, na kojem se prijavilo 11 gospodarskih subjekata, Općinski načelnik je potpisao ugovor s tvrtkom 3D Gradnja j.d.o.o. Potpisani ugovor vrijednosti je 2.108.323,15 kuna, a vrijednost cjelokupnog projekta je 2.561.171,94 kuna. Stručni nadzor nad izgradnjom obavljat će tvrtka Videković d.o.o.

Skip to content