PODMJERA 6.3. – “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

 
Potpore za 100% ulaganja u mala poljoprivredna gospodarstva

Prijave od 30. kolovoza!

 
         
   
Objavljen je treći natječaj iz Programa ruralnog razvoja za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva. Cilj natječaja  je dodjela bespovratnih sredstva poljoprivrednicima kako bi lakše unaprijedili svoje poslovanje.

Prihvatljive aktivnosti

Ovaj natječaj nudi širok raspon mogućnosti i podrazumijeva 100% prihvatljivih troškova za kupnju poljoprivredne mehanizacije i/ili domaćih životinja, višegodišnjeg bilja i/ili uređenja i poboljšanja kvalitete poljoprivrednog zemljišta, i/ili građenja i opremanja objekata u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili operativnog poslovanja poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine 2000 do 7.999 eura. Za realizaciju potpore aktivnosti moraju biti prikazane u poslovnom planu u ukupnom iznosu od 15 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Uz poslovni plan do uspješne prijave

Za uspješnu realizaciju projekta i ostvarivanje potpore korisnici su dužni izraditi poslovni plan i udovoljiti određenim kriterijima. Bodovi se dodjeljuju prema kriteriju ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave u kojoj se provodi projekt i aktivnostima koje imaju pozitivan utjecaj na okoliš.

Prijave započinju 30. kolovoza 2018. godine i traju do 13. prosinca 2018. godine.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekta stojimo vam na raspolaganju.

Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr

_________________________________________________________________

 

   
         

PODMJERA 6.3. – “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Cilj ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Korisnici

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura, organizacijskih oblika:

 1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 2. b) obrt* registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 3. c) trgovačko društvo** registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
 4. d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

*Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore.

** Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore

Prihvatljivi troškovi

 1. a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
 2. b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 3. c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
 9. i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Opći uvjeti prihvatljivosti i obaveze korisnika

 • Korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi podnio Zahtjev za potporu
 • Korisnik upisom u Evidenciju korisnika dobiva pristupne podatke, odnosno korisničko ime i zaporku, kojima se prijavljuje u AGRONET sustav
 • Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore
 • Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore
 • Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate
 • Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva
 • Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 • Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik
 • Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014
 • U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

Napomene:

 • Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon objave Natječaja
 • Tijekom provedbe projekta, u fazi obrade Zahtjeva za isplatu i u razdoblju od pet (5) godina nakon datuma konačne isplate korisnik ne smije smanjiti ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva ispod najmanje ekonomske veličine za razred temeljem kojeg je poljoprivredno gospodarstvo ostvarilo bodove

Kriteriji odabira

Kriteriji odabira ovise o ekonomskoj veličini gospodarstva, lokaciji ulaganja te aktivnostima koje se odnose na ekološku proizvodnju, kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i ulaganja u obnovljive izvore energije.

Visina potpore i način isplate

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše tri godine:

 1. a) isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon sklapanja Ugovora o financiranju
 2. b) isplata druge/konačne rate nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Način podnošenja zahtjeva za potporu

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a.

Rok za prijavu

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

 

 

Skip to content