Odluka o dodjeli potpora gospodarstvu

Temeljem članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15, 05/16, 02/18, 12/19 i 03/20), Javnog natječaja za dodjelu potpora gospodarstvu na području Općine Tompojevci za 2020. godinu (KLASA: 302-01/20-01/10, URBROJ: 2196/07-03-20-4, od 2. prosinca 2020.) i prijedloga Povjerenstva za provedbu postupaka dodjela potpora u gospodarstvu, Općinski načelnik Općine Tompojevci donosi Odluku o dodjeli potpora gospodarstvu.

Odluka o dodjeli potpora gospodarstvu

Zapisnik Povjerenstva

 

Skip to content