Odluka o cijeni vodnih usluga i Odluka o naknadi za razvoj

Na skupštini Vodovoda grada Vukovara d.o.o. dana 20.09.2021. godine, donesena je  Odluka o cijeni vodnih usluga i Odluka o naknadi za razvoj koje se počinju primjenjivati od 01.10.2021. na cijelom distributivnom području Vodovoda grada Vukovara d.o.o.

Odluka o cijeni vodnih usluga-VGV d.o.o.

Odluka o naknadi za razvoj-VGV d.o.o.

Skip to content