Od 16. travnja 2020. godine dozvoljen je pojedinačni ribolov uz poštivanje mjera socijalne distance i svih ostalih propisanih zaštitnih epidemioloških mjera

Od 16. travnja 2020. godine dozvoljen je pojedinačni ribolov uz poštivanje mjera

socijalne distance i svih ostalih propisanih zaštitnih epidemioloških mjera.

Napominjemo da je sportski i organizirani ribolov i dalje zabranjen.

 

Stožer civilne zaštite Općine Tompojevci na osnovu dopisa Stožera CZ Vukovarsko-srijemske županije donosi:

 

ODLUKU O ODOBRENJU REKREATIVNOG RIBOLOVA ZA ČLANOVE ZAJEDNICE ŠPORTSKO-RIBOLOVNIH UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE TOMPOEJVCI

 

I.

Odobrava se rekreativni ribolov za članove Zajednice športsko-ribolovnih udruga Općine Tompojevci na vodama područja Općine Tompojevci ( Tompojevački ritovi).

 

II.

Za ribolovce s dozvolama sa područja općine Tompojevci nije potrebna Propusnica od Stožera civilne zaštite već se moraju pridržavati mjera propisanih od Stožera civilne zaštite RH.

III.

Svim osobama kojima je izrečena mjera samoizolacije i karantene STROGO je zabranjeno posjećivanje voda i obavljanje ribolova.

 

IV.

Rekreativni ribolov obavlja se isključivo pojedinačno i na vlastitu odgovornost, u skladu sa svim dosadašnjim odredbama i pravilima Statuta, Gospodarske osnove i odluka Skupštine Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar.

 

V.

Zabranjen je bilo kakav oblik druženja, okupljanja i pripremanja hrane na vodama na kojima je dozvoljen ribolov.

VI.

Jedan ribolovac može koristiti samo jedno ribolovno mjesto za obavljanje ribolova.

Svaki ribolovac dužan je imati svoju dodatnu opremu za obavljanje ribolova.

 

VII.

Svaki ribolovac odgovoran je za poštivanje gore navedenih mjera i svih mjera propisanih od Stožera civilne zaštite RH.

Kontrolu poštivanja odredbi provodit će civilna zaštita, komunalni redar Općine Tompojevci, policija i ribočuvarska služba Zajednice športsko-ribolovnih udruga Vukovar. U slučaju nepoštivanja gore navedenih pravila, osobe će biti prijavljene, udaljene s ribolovne vode te snositi sankcije propisane zakonom.

 

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 501-01/20-01/2

URBROJ:2196/07-03-20-133

Tompojevci, 17. travnja 2020.

NAČELNICA STOŽERA

CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE TOMPOJEVCI

Marijeta Bučko

 

Skip to content