OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

 

Obavještavaju se stanovnici sa područja Općine Tompojevci da je Općinskog vijeće Općine Tompojevci na sjednici održanoj 16.06.2016. donijelo Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, sukladno odredbama važećeg Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Zakonom o zaštiti od požara.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike poljoprivrednog zemljišta sa područja Općine Tompojevci da održavaju poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu na način; da redovito kose travu, da krče višegodišnje raslinje (pogotovo u blizini međa kako ne bi došlo do ometanja susjednih parcela), uništavaju ambroziju, da održavaju živice i međe, redovito ih obrezuju na način da spriječe njihovo širenje na susjedno zemljište i prerastanje živice iznad 1 m i na način da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta, te da se zajednički brinu o održavanju poljskih putova kako ne bi ometali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila.

Zabranjene su sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito: preoravanje poljskih putova, sužavanje poljskih putova, uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove, nanošenje zemlje ili raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta te skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove

Zabranjeno je spaljivanje poljoprivrednog otpada i korova na poljoprivrednim površinama i drugom otvorenom prostoru od 01.lipnja do 31.listopada.

U obavljanju nadzora poljoprivredni redar ovlašten je poduzimati radnje; naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja i izdati obvezni prekršajni nalog.

 

Obavijest poljoprivrednicima

Skip to content