OBAVIJEST O PREKIDU ELEKTRIČNE ENERGIJE U BERKU 03.03.2021. OD 9-13 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 310-02/21-01/1

URBROJ:2196/07-03-21-1

Tompojevci, 01.03.2021. godine

 

O B A V I J E S T

Obavještavaju se mještani naselja BERAK da će u

Srijedu 03.03.2021. godine

 doći do prekida isporuke električne energije u vremenu

od 9,00 do 13,00 sati zbog radova na mreži.

Općinski načelnik, Zdravko Zvonarić

 

Skip to content