NATJEČAJ ZA STIPENDIJE ZAKLADE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Temeljem čl. 15. st. 4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine“ 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 2. studenoga 2021. godine raspisao je Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.
Ostale informacije nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Prijave na Natječaj podnose se zaključno s 23.11.2021. godine na adresu:
ZAKLADA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
Park Stara Trešnjevka 4, 10000 Zagreb
Skip to content