Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16) i članka 50. Statuta Općine Tompojevci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 05/13, 02/15 i 05/16), te članka 6. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 04.09.2017. donio je Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave za Rekonstrukciju ceste u naseljima Berak i Tompojevci KLASA: 406-01/17-03/06, URBROJ: 2196/07-17-1.
Poziv za dostavu ponuda dostavlja se na adrese tri ponuditelja, te se objavljuje na službenim internetskim stranicama Općine Tompojevci ( www.opcina-tompojevci.hr).
Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

PRILOZI

Natječaj rekonstrukcija cesta Berak Tompojevci – Poziv_na_dostavu_ponude

TROSKOVNIK (Berak-spojna)

TROSKOVNIK _Prilaz nogometnom igralištu

TROŠKOVNIK-REKAPITULACIJA (sveukupna)

Skip to content