Natječaj Ministarstva poljoprivrede

Natječaj Ministarstva poljoprivrede

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti isključivo obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), dok sjedište OPG-a mora biti u jednoj od dolje navedenih općina ili gradova.

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kuna. Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:

  • kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje višegodišnjih nasada
  • kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih)
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Iako su potpore namijenjene svim prihvatljivim korisnicima, sukladno shemi bodovanja, šanse su veće ako imate ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva između 3.000 i 4.999 eura te ako ulažete u povećanje obima proizvodnje (a ne samo u modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja). Dodatno se boduju aktivnosti iz poslovnog plana koje se odnose na ekološku proizvodnju odnosno aktivnosti koje uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade.

Prijave traju do 26. rujna 2019. godine.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

Prihvatljivost s obzirom na sjedište

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem oba natječaja prihvatljivi su jedino ukoliko se sjedišta nalaze u sljedećim općinama i gradovima:

Bjelovarsko-bilogorska županija: Đulovac, Velika Pisanica, Dežanovac, Severin, Štefanje, Ivanska, Končanica, Šandrovac, Veliki Grđevac, Sirač, Grubišno Polje, Hercegovac, Garešnica

Brodsko-posavska županija: Okučani, Gornji Bogićevci, Stara Gradiška, Dragalić, Garčin

Karlovačka županija: Krnjak, Plaški, Cetingrad, Saborsko, Vojnić, Slunj, Lasinja, Barilović, Josipdol

Koprivničko-križevačka županija: Sokolovac, Rasinja, Peteranec

Ličko-senjska županija: Donji Lapac, Vrhovine, Udbina, Brinje, Perušić, Lovinac, Otočac

Međimurska županija: Orehovica, Podturen, Mala Subotica, Kotoriba

Osječko-baranjska županija: Jagodnjak, Levanjska Varoš, Šodolovci, Popovac, Draž, Podgorač, Viljevo, Trnava, Petlovac, Kneževi Vinogradi, Erdut, Koška, Vladislavci, Magadenovac, Darda, Punitovci, Čeminac, Beli Manastir, Ernestinovo, Bilje

Požeško-slavonska županija: Čaglin, Brestovac, Lipik, Pakrac

Primorsko-goranska županija: Vrbovsko

Sisačko-moslavačka županija: Gvozd, Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Sunja, Majur, Glina, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica, Topusko, Petrinja

Splitsko-dalmatinska županija: Vrlika, Lećevica

Šibensko-kninska županija: Civljane, Ervenik, Biskupija, Kistanje, Skradin, Knin

Varaždinska županija: Petrijanec

Virovitičko-podravska županija: Voćin, Sopje, Gradina, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Suhopolje, Lukač, Crnac, Zdenci, Čačinci, Slatina

Vukovarsko-srijemska županija: Gunja, Markušica, Drenovci, Tompojevci, Trpinja, Negoslavci, Borovo, Bogdanovci, Nijemci, Stari Jankovci, Tordinci, Lovas, Ilok, Tovarnik, Vukovar

Zadarska županija: Gračac, Lišane Ostrovičke, Obrovac, Benkovac, Polača

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.
  Vaš savjetnikRobert Ravenšćak mag.oec.

  www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr

Skip to content