Natječaj iz mjere 4.1.1. – Natječaj za sektor mliječnog govedarstva

Za poljoprivredna gospodarstva i proizvođačke organizacije koja žele ulagati u sektor mliječnog govedarstva osigurana su bespovratna sredstva kroz natječaj iz mjere 4.1.1. Natječaj za sektor mliječnog govedarstva ukupne je vrijednosti 150.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici i ekonomska veličična PG-a 

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora su pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika prije 30. prosinca 2020. godine, proizvođačke organizacije koje najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imaju predan zahtjev za priznavanje statusa proizvođačke organizacije pri Ministarstvu poljoprivrede te mladi poljoprivrednici koji su zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika podnijeli prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (prije 30. prosinca 2021. godine.).

Prijavitelj (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 8.000 EUR.

Razina i iznosi potpore

Maksimalni iznos potpore po projektu je:

a.)    do 1.000.000 EUR

b.)    do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu

Razina potpore:

–    do 50% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Intenzitet potpore može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a.)    ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

b.)    ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima

c.)    ulaganje se provodi kao zajednički projekt

–    najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70% od ukupno prihvatljivih troškova projekta

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Dozvoljene (prihvatljive) aktivnosti za ovu mjeru su:

  • građenje / rekonstrukcija prostora za držanje životinja i mužnju
  • opremanje prostora: oprema za hranjenje, automatizirani sustav hranjenja, dozator krme, oprema za napajanje, uređaji i oprema za ventilaciju, uređaji i oprema za klimatizaciju (hlađenje/grijanje), uređaji i oprema za održavanje mikroklime, alarmni sustav, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju objekta i opreme, robotsko pranje i čišćenje objekta, krmne zabrane, ležišta, sustav za izgnojavanje u objektu, četke, termopojilice, podne rešetke, gume na podnim rešetkama, gume/madraci u ležištima
  • oprema za mužnju: robot za mužnju, oprema za strojna izmuzišta, oprema za hlađenje, skladištenje i manipulaciju, oprema za uzorkovanje mlijeka, oprema za higijenu vimena, oprema za filtriranje mlijeka, oprema za čišćenje izmuzišta
  • poljoprivredna mehanizacija: viličar, prikolice za prijevoz, strojevi i oprema za spremanje voluminozne krme, ovijači za rolo bale, rotobalirke, kosilice, silokombajn, traktor, mikser prikolica, poljoprivredni utovarivači, priključci za utovarivače, vile za bale, korpe za rasute terete
  • ostali gospodarski objekti – građenje: kotlovnice, upravnih prostorija, za dnevni odmor radnika, za potrebe veterinarske službe, za skladištenje/čuvanje mehanizacije i opreme, za obradu otpadnih voda, dezinfekcijske barijere, za skladištenje hrane za životinje, za skladištenje repromaterijala, za skladištenje i pripremu hrane; opremanje: upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima, mlinovi i mješaonice za pripremu koncentrata, vaga, generator/agregat, oprema za obradu otpadnih voda
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, bez općih troškova
  • prilagodba novouvedenim standardima u skladu sa člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
  • opći troškovi – troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
  • nematerijalni troškovi – kupnja ili razvoj računalnih programa; kupnja prava na patente i licence; zaštita autorskih prava; registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem

Prijave se podnose od 27. travnja do 30. lipnja 2022. godine.

Skip to content