Najava natječaja za studeni 2019.

Pozivi u studenom

Jeste li pripremili svoje projekte?

 

U sklopu Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. mjere 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, u najavi je čak 5 natječaja  za mjesec studeni.

U nastavku se nalaze dodatne pojedinosti kako biste se  na vrijeme mogli pripremiti i odabrati onaj natječaj koji odgovara Vašim potrebama i mogućnostima:

4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo) – natječaj je namijenjen korisnicima koji se bave tovnim govedarstvom te bi htjeli investirati u objekte za životinje i njihovu infrastrukturu.

Prihvatljive aktivnosti

– izgradnja, rekonstrukcija, opremanje objekata za životinje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva)

4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš – ovim natječajem se želi potaknuti korisnike da smanje štetni utjecaj stajskog gnojiva za okoliš putem investicija u pravilno zbrinjavanje, rukovanje i skladištenje stajskog gnojiva u vidu  izgradnje/rekonstrukcije/opremanje skladišnih objekata za stajski gnoj i/ili poboljšanjem učinkovitosti korištenja gnojiva.

Prihvatljive aktivnosti

– građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe i/ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva) isključivo za vlastite potrebe.

4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije – ovim natječajem se želi potaknuti korisnike ka većem korištenju obnovljivih izvora investicijama u izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za vlastite potrebe.

Prihvatljive aktivnosti

– građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za: proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom

– prijem, obrada i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe

– obrada, prerada i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe i/ili nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – natječaj je namijenjen za korisnike koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda, a žele investirati u građenje i/ili opremanje objekta za proizvodnju i preradu.

Prihvatljive aktivnosti

– ulaganja u objekte za proizvodnju i preradu.

4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije – ovim natječajem se želi potaknuti korisnike ka većem korištenju obnovljivih izvora investicijama u izgradnju i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona.

Prihvatljive aktivnosti

– građenje/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za:
– proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
– objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa) s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
– objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
te nabava strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe.

Razina i visina potpore

Od 5.000 do 2.000.000 EUR (ovisno o natječaju)

Pripremite se na vrijeme!

Pratite naše obavijesti o otvorenim natječajima!

Više informacija o natječajima iz EU fondova možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve  +385 1 5806 307 i +385 1 5806 308.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.
  Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

  www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr

Skip to content