Javni poziv vlasnicima i korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Općina Tompojevci na temelju članka 30. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine „ br.69/16), poziva sve vlasnike i korisnike građevina na području Općine Tompojevci u kojima se nalazi azbest da do 30. travnja 2017. godine dostave u Općinu Tompojevci, A.G. Matoša 1, Tompojevci podatke o lokacijama građevina u kojima se nalazi azbest te količinu istoga.

Podaci će se nakon prikupljanja proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a sve sa ciljem što učinkovitijeg sustava evidencije, sakupljanja i pravovremenog zbrinjavanja azbestnog otpada na području Općine Tompojevci i Vukovarsko-srijemske županije u cjelini.

Prijavu nekretnina u kojima se nalazi azbest, lokaciju i količinu azbesta možete obaviti popunjavanjem obrasca koji se nalazi u prilogu ovog poziva.

Popunjen i potpisan obrazac može se poslati poštom i elektroničkim putem, e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr. ili možete doći u Općinu Tompojevci da vam se pomogne ispuniti obrazac.
Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Općine Tompojevci www.opcina-tompojevci.hr i na oglasnoj ploči.

 

Zamjenik Općinskog načelnika
koji obnaša dužnost Općinskog načelnika
Zdravko Zvonarić

 

PRILOZI

Obrazac_za_prijavu

 

Skip to content