Odluka o prijemu u radni odnos-radnica za pomoć u kući starijim osobama

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0012, KLASA: 910-04/17-07/38, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017.godine, te članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 05/13, 02/15 i 05/16), Općinski načelnik Općine Tompojevci dana 24.01.2018. donosi

 

O D L U K U

 

 

Članak 1.

 

Temeljem Javnog poziva  objavljenog 04. siječnja 2018. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (24 mjeseca) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta ZAŽELI-Općina Tompojevci-radnica za pomoć u kući starijim osobama, zaprimili smo sveukupno 25 prijava. Nakon sjednice Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta ZAŽELI-Općina Tompojevci, izabrane su sljedeće kandidatkinje:

Odluka o prijemu u radni odnos

Skip to content