Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, program “Zaželi”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0012, KLASA: 910-04/17-07/38, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017.godine, te članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 05/13, 02/15 i 05/16), Općinski načelnik Općine Tompojevci raspisuje,

Odluka o prijemu u radni odnos

 

Zaželi - tekst natječaja

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0012, KLASA: 910-04/17-07/38, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017.godine, te članka 50. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 05/13, 02/15 i 05/16), Općinski načelnik Općine Tompojevci raspisuje,

 

JAVNI POZIV

 

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tompojevci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta ZAŽELI – Općina Tompojevci – radnica za pomoć u kući starijim osobama.

 1. Broj traženih radnica: 12 osoba
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – 24 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Tompojevci.
 5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
  • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
  • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
  • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
 6. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
  • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, majka djece s 3 i više malodobne djece, majka djeteta s teškoćama u razvoju, majka djeteta oboljelog od malignih bolesti, majka djeteta udovica, samohrana majka.
  • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 7. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
  • zamolba za posao
  • životopis  (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • preslika osobne iskaznice
  • preslika dokaza o završenoj školi
  • potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih   osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog poziva)
  • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje  (može se preuzeti na stranicama Općine Tompojevci www.opcina-tompojevci.hr ili osobno u Općini Tompoejvci, Tompojevci, A.G.Matoša 1).

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na kontakt broj: 032/514-186 – Matija Vorgić.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika do 12.01.2018. do 13 sati  na adresu:

Općina Tompojevci, A.G.Matoša 1, 32238 Tompojevci,  s naznakom:

„Za natječaj – ZAŽELI – Općina Tompojevci“.

 

Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6 pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljn na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Tompojevci – www.opcina-tompojevci.hr

OPĆINSKI NAČELNIK:

___________________________
Zdravko Zvonarić

 

PRILOZI

Obrazac PR

Izjava


 

 

Skip to content