Izbori za nacionalne manjine 2015. godine

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Općinsko izborno povjerenstvo Općine GARČIN donosi

URBROJ: 013-01/15-01/01

KLASA: 2178/06-01-15-01

R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

 

Na području Općine GARČIN određuju se sljedeća biračka mjesta:

1.) BIRAČKO MJESTO BROJ 1. TRNJANI u: OSNOVNA ŠKOLA TRNJANI, TRNJANI

koje obuhvaća birače albanske, romske, srpske i ukrajinske nacionalne manjine s prebivalištem u gradu/općini:  GARČIN

2.) BIRAČKO MJESTO BROJ 2. DONJI ANDRIJEVCI u: OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI, DONJI ANDRIJEVCI, TRG KRALJA TOMISLAVA 5

koje obuhvaća birače albanske, romske, srpske i ukrajinske nacionalne manjine s prebivalištem u gradu/općini:  DONJI ANDRIJEVCI, GUNDINCI, OPRISAVCI, SIKIREVCI, SLAVONSKI ŠAMAC, VELIKA KOPANICA, VRPOLJE

 

U GARČINU, 21.05.2015.

 

PREDSJEDNICA OIP-a

Slavica Poličić

 

Skip to content