Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Osigurano 45 milijuna kuna !

Na raspolaganju 8 mjera!

Obavještavamo Vas da je 12. rujna 2019.g. usvojen Nacionalni pčelarski program za razdoblje od 2020. do 2022. godine kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

poboljšanje tehničkih uvjeta pčelarenja,  zdravlje i vitalnost pčelinjih zajednica, sigurnost i kvaliteta pčelinjih proizvoda te njihova pozicija na tržištu, primijenjena istraživanja, a kako bi se smanjio negativan trend koji karakterizira smanjenje pčelara i pčelinjih zajednica, smanjenje proizvodnje meda te značajno povećanje uvoza.

Tako npr. prema anketi HPS, ukupna proizvodnja meda u 2018.g. se procjenjuje na 7.440 t što je smanjenje u odnosu na 2017. od cca  9%. S druge strane, 2018.g. (1-10 mj.) uvezeno je 1.709 tona med što predstavlja povećanje od cca 8% u odnosu na 2017.

Tijekom protekle tri godine zamjetan je pad broja pčelara i broja košnica – u 2018. u odnosu na 2015. broj pčelara smanjen je za 41,86%, na njih 7.283, a broj košnica za 34,13% , na 372.002.

Ovim programom osigurano je 14,8 milijuna godišnje odnosno 44,5 milijuna kuna kroz cijelo trogodišnje razdoblje,  a sufinanciran je  50% sredstvima Europske unije.  Pčelarima je na raspolaganju čak 8 mjera:

 • Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara – mjera kojom se želi omogućiti modernizacija pčelarstva nabavkom opreme te poticanjem edukacije pčelara radi usvajanja specifičnih znanja i vještina, uključivanje mladih i povezivanje pčelara u udruge.
 • Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze (kao dosad najpopularnija mjera) – kroz ovu mjeru sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda te sustav monitoringa pojavnosti bolesti pčela. Provodit će se edukacija pčelara i promovirati tehnološki postupci u suzbijanju bolesti.
 • Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja –  mjera kojom se sufinancira kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu košnica kako bi se osiguralo više pčelinjih paša.
 • Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište – kroz ovu mjeru će se provoditi utvrđivanje kvalitete i botaničkog podrijetla meda, voska i drugih pčelinjih proizvoda.  Kroz nju je pčelarima omogućena povoljnija laboratorijska analiza kvalitete meda prije stavljanja na tržište
 • Obnavljanje pčelinjeg fonda – mjera se odnosi se na očuvanje i obnavljanje pčelinjeg fonda,  a time se i izravno pomaže očuvanje izvorne pasmine sive pčele te se unapređuju njene karakteristike kako bi se dobila veća produktivnost
 • Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda– financiraju se primijenjena istraživanja vezana za sljedeća područja: bolesti i štetnici pčela te njihove interakcije, očuvanje bioraznolikosti pčela te utjecaj okoliša na pčelinje zajednice
 • Praćenje tržišta – sufinancira se prikupljanje podataka o tržištu meda, drugim pčelinjim proizvodima, biološkom materijalu (matice, rojevi, pčelinje zajednice) te pratećoj industriji (oprema i pribor za pčelare) sa svrhom izrade izvješća i analiza
 • Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu – kroz ovu mjeru želi se potaknuti pčelare i pčelarske udruge da se uključe u sheme potvrđivanja kvalitete . Sufinanciraju se promotivne aktivnosti, pristup tržištu s naglaskom na informiranje i edukaciju potrošača.
Prihvatljivi prijavitelji ovisno o pojedinoj mjeri mogu biti sljedeći:
 • konvencionalni i ekološki pčelari
 • udruge pčelara, županijski savez pčelara ili HPS-a
 • uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i ZOT Registar, te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu
 • znanstveno-istraživačke institucije
Više o Programu možete pročitati ovdje.

Osim potpora u okviru nacionalnog programa pčelarstva, možete se javiti na natječaj za mjeru 6.3.1 (kad bude otvoren, vjerojatno sljedeće godine), gdje je u prošlom natječaju bespovratna potpora iznosila 15.000 eura o čemu više možete pročitati ovdje.

Ako biste se  željeli baviti i drugom djelatnošću, uz poljoprivredu, možete se javiti na natječaj za mjeru  6.2.1.( u najavi za prosinac), gdje je u prošlom natječaju bespovratna potpora iznosila 50.000 eura o čemu više možete pročitati ovdje.

Više informacija o natječajima iz EU fondova možete pronaći ovdje ili nas možete kontaktirati na brojeve  +385 1 5806 307 i +385 1 5806 308.

Za dodatne informacije te kvalitetnu i pravovremenu pripremu projekata stojimo vam na raspolaganju.
  Vaš savjetnik

Robert Ravenšćak mag.oec.

  www.ravecon.hr / www.eufondovi.hr

Skip to content