Otvoren Javni poziv za iskaz interesa korištenja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi i ostani na svom!“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi i ostani na svom!“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0157,, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“.

Razdoblje provedbe projekta „Zaželi i ostani na svom“ započinje s datumom 1. svibnja 2024. godine . Razdoblje pružanja usluga pripadnicima ciljnih skupina je 33 mjeseca, a bit će obuhvaćeno 110 pripadnika ciljne skupine. Javni poziv bit će otvoren do završetka obavljanja usluga potpore i podrške (33 mjeseca).

Usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština uključuje:

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Javni poziv je namijenjen pripadnicima ciljnih skupina:
1.    osobe starije od 65 godina;
2.    odrasle osobe s invaliditetom (3. i 4. stupanj težine invaliditeta).

Uvjeti prihvatljivosti za sudionike – pripadnike ciljnih skupina navedeni su u tekstu Javnog poziva za iskaz interesa.

Upućujemo sve pripadnike ciljne skupine da s pažnjom pročitaju tekst Javnog poziva i svoje prijave dostave čim prije – iskazi interesa se ocjenjuju po redoslijedu zaprimanja.

Prijave se podnose:

U slučaju potreba za dodatnim pojašnjenjem, možete nas kontaktirati na 032/514-184 (Marijeta Bučko i Terezija Petričević) svakog radnog dana od 08.00-13.00 sati, ili na opcina.tompojevci.zazeli@gmail.com.

Rang lista prijavljenih korisnika

Javni poziv za iskaz interesa

Obrazac prijave za iskaz interesa

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o davanju suglasnosti Općini Tompojevci za ishođenje Potvrde porezne uprave

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 

 

VIŠE VIJESTI...

Skip to content