Objava Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) , objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci.

Izvješće o Javnoj raspravi III. ID PPUO Tompojevci

VIŠE VIJESTI...

Skip to content