OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

 

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode nastale uslijed olujnog  i orkanskog vjetra za područje Vukovarsko-srijemske županije od 21.07.2022. (KLASA: 920-09/23-01/07, URBROJ:2196-07-23-2),  pozivaju se mještani da prijave materijalnu štetu na poljoprivredi, građevinama i infrastrukturi, nastalih kao posljedica prirodne nepogode – olujnog i orkanskog vjetra u Općini Tompojevci (k.o. Berak, k.o. Čakovci, k.o. Mikluševci i k.o. Tompojevci.

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN  uz koji je potrebno priložiti:

 

  • Vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
  • Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrazac iz sustava Agronet (Zahtjev za potporu za 2023. godinu)
  • osobnu iskaznicu
  • Preslika žiro-računa

 

 

Općina Tompojevci će početi zaprimati zahtjeve za prijavu šteta od ponedjeljka 24. srpnja 2023. godine svaki radni dan isključivo od 8:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine.

 

Odluka o proglašenju

Obrazac-PN

IZJAVA

VIŠE VIJESTI...

Skip to content