Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Općine Tompojevci za akademsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 6. i 7. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 17/19), Općina Tompojevci, objavljuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023/2024.

I.

Pozivaju se studenti s prebivalištem na području Općine Tompojevci da podnesu zahtjev za dodjelu studentske stipendije za akademsku godinu 2023./2024.

II.

Postupak dodjele stipendija  kao i prava i obveze korisnika stipendije utvrđeni su Odlukom o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 17/19).

ODREDBE O PRAVU NA STIPENDIJU I VISINI STIPENDIJE

III.

Pravo na studentsku stipendiju imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su državljani Republike Hrvatske,
 2. da imaju prebivalište na području Općine Tompojevci,
 3. da su redovni studenti prve, druge, treće ili viših godina studija,
 4. da su upisali poslijediplomski studij
 5. da ne primaju stipendiju ili potporu od strane drugog isplatitelja

IV.

Uvjeti iz točke III. ovog natječaja primjenjuju se i na redovne studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske.

V.

Visinu stipendije utvrđuje Općinski načelnik, ovisno o broju studenata (koji zadovoljavaju uvjete iz natječaja) i visini osiguranih sredstava za stipendiranje studenata u proračunu Općine Tompojevci za 2024. godinu.

Stipendije se isplaćuju u razdoblju od deset mjeseci.

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

VI.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se do 27. studenog 2023. godine  na adresu:

Općina Tompojevci,  A.G. Matoša 9, Tompojevci, 32238 Čakovci,

s naznakom: „Za natječaj za dodjelu stipendija “

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

DOSTAVA DOKUMENTACIJE

VII.

Za ostvarivanje prava na studentsku  stipendiju potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za dodjelu stipendije (obrazac),
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu fakulteta o statusu redovnog studenta i upisanoj godini studija, iz koje je jasno vidljivo da ne ponavlja upisanu godinu (izvornik)
 • uvjerenje o upisu poslijediplomskog studija u tekućoj akademskoj godini s naznačenim vremenom trajanja obrazovnog procesa (izvornik)
 • izjavu da se ne ostvaruje pravo na drugu stipendiju ili neku drugu vrstu potpore (na obrascu)
 • IBAN računa studenta – student mora biti vlasnik računa (preslika kartice, ugovora ili sl.).

ZAVRŠNE ODREDBE

VIII.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Općinski načelnik.

Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Općine.

IX.

Na temelju odluke o dodjeli stipendija Općinski načelnik će sa stipendistima zaključiti  ugovore o stipendiranju kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

X.

Svi studenti koji žele ostvariti pravo na  stipendiju Općine Tompojevci za akademsku godinu 2023./2024., neovisno o tome jesu li bili stipendisti Općine Tompojevci u akademskoj godini  2022./2023.  (prošlogodišnji stipendisti), moraju se javiti na natječaj za dodjelu stipendija i priložiti svu traženu dokumentaciju.

XI.

Za sve dodatne informacije u vezi ovog natječaja zainteresirani se mogu obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tompojevci na broj telefona: 032/514-184, te na adresu A.G. Matoša 9, Tompojevci.

Poziv studentima na potpisivanje Ugovora

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2023/2024

Odluka o visini stipendije za akademsku godinu 2023/2024

Lista kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2023/2024

Zapisnik o otvaranju i pregledu prijava

Tekst natječaja

Obrazac zahtjeva za dodjelu stipendije

 

 

 

VIŠE VIJESTI...

DAN UMIROVLJENIKA OPĆINE OPĆINE TOMPOJEVCI

16.05.2024. u sklopu dana Općine Tompojevci organizirano je po prvi puta Dan umirovljenika Općine Tompojevci uz koji je organizirana i izložba ručnih radova u domu

DJECA S LOVCIMA

Dani Općine Tompojevci nastavljaju se obilježavati u veselom tonu. Jučer su naši učenici razredne nastave i igraonice Bokšić sudjelovali u edukacijskoj radionici “Djeca s lovcima”

Skip to content