Javni poziv umirovljenicima s područja Općine Tompojevci o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć (Božićnicu)

Pozivaju se umirovljenici s područja Općine Tompojevci (korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih  mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora  i inozemne mirovine),  čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) ne prelaze iznos od  2.000,00 kn (265,45€) da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć odnosno isplatu Božićnice i to:

 

Iznos mirovinskog primanja Iznos jednokratne novčane naknade
do 1.000,00 kn (132,72€) 400,00 kn (53,09€)
od 1.000,01 kn (132,72€)

do 2.000,00 kn (265,45€)

200,00 kn (26,54€)

* Fiksni tečaj konverzije (7,53450).

Pravo na dodjelu Božićnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili rade s nepunim radnim vremenom.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći (Božićnice), umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • preslik osobne iskaznice,
 • presliku odreska od mirovine za mjesec listopad ili studeni 2022. godine,

Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora i korisnici inozemnih mirovina uz zahtjev za ostvarivanje prava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima  ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja, ne stariji od 3 mjeseca,
 • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Općini Tompojevci, od 08. prosinca do 15. prosinca 2022. godine na jedan od slijedećih načina:

 • E-mailom na adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr
 • Poštom na adresu: Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci
 • Osobno u prizemlju zgrade Općinske uprave Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci, svakim radnim danom od 07.00 do 13.00 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u Općini Tompojevci ili na službenoj internetskoj stranici Općine Tompojevci www.opcina-tompojevci.hr

Umirovljenicama koji su podnijeli zahtjev i zadovoljavaju uvjete iz Odluke, Božićnica će se isplatiti dana  21.12.2022. prema sljedećem rasporedu:

 1. BERAK od 08:30 do 9:00 sati u prostorijama Doma kulture
 2. BOKŠIĆ od 09:30 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
 3. ČAKOVCI od 10:30 do 11:00 sati u prostorijama Doma kulture
 4. MIKLUŠEVCI od 11:30 do 12:00 sati u prostorijama Društvenog doma
 5. TOMPOJEVCI od 12:30 do 13:00 sati u prostorijama Hrvatskog doma

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci na e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr ili broj telefona:  032/ 514-184.

Javni poziv 

Odluka općinskog načelnika

Obrazac zahtjeva

VIŠE VIJESTI...

Skip to content