J A V N I P O Z I V za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tompojevci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI –Općina Tompojevci, faza III“-radnica za pomoć u kući starijim osobama

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:983-01/22-01/13; URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-30, od 23. studenoga 2022. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., „Zaželi-program zapošljavanja žene-faza III“, za projekt „ZAŽELI –Općina Tompojevci, faza III“, kodni broj projekta UP.02.1.1.16.0068 od 06.12.2022., te članka 48. Statuta Općine Tompojevci (Službeni vjesnik VSŽ 04/21 i 19/22),  Općinski načelnik Općine Tompojevci  dana 09. siječnja 2023. godine raspisuje J A V N I  P O Z I V za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Tompojevci za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta  „ZAŽELI –Općina Tompojevci, faza III“-radnica za pomoć u kući starijim osobama, objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-HZZ dana 09.01.2023. godine. Rok za podnošenje prijava: 16.01.2023. godine (posljednji dan prijave).

Odluka o odabiru kandidatkinja

Poziv-na-razgovor

Zapisnik s otvaranja prijava za prijam na radno mjesto Radnica za pomoć u kući starijim osobama

Javni poziv-radnica za pomoć u kući starijim osobama

Prijava na javni poziv

Izjava-o-obrazovanju

 

VIŠE VIJESTI...

Skip to content