RASPORED LOKACIJA I RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA – OŽUJAK 2023.

MJESTO ADRESA DATUM VRIJEME
Tompojevci  

Radićeva 23 (kod Hrvatskog doma)

 

20.03.2023.

21.03.2023.

09:00 – 14:00
Bokšić Radićeva 21 (kod Doma kulture) 22.03.2023.

23.03.2023.

09:00 – 14:00
Čakovci Š.Petefija 10 (kod ambulante) 27.03.2023.

28.03.2023.

09:00 – 14:00
Berak Orolička 9 (kod Doma kulture) 29.03.2023.

30.03.2023.

09:00 – 14:00

VIŠE VIJESTI...

Skip to content