Raspisani izbori za članove vijeća nacionalnih manjina koji će se održati u nedjelju 7. svibnja 2023.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbori će se održati u nedjelju 7. svibnja 2023. godine

Odluka o konačnim rezultati izbora članova vijeća mađarske nacionalne manjine

Odluka o konačnim rezultati izbora članova vijeća rusinske nacionalne manjine

Odluka o konačnim rezultati izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Mađarske nacionalne manjine u Općini Tompojevci

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Rusinske nacionalne manjine u Općini Tompojevci

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u Općini Tompojevci

Zbirna lista kandidata za izbor mađarske nacionalne manjine

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća mađarske nacionalne manjine

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća rusinske nacionalne manjine

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća rusinske nacionalne manjine

Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Tompojevci

OM-3

OM-4

OM-7

UREDOVNO VRIJEME I DEŽURSTVA OIP-a

OBAVIJEST BIRAČIMA

OBJAVA BIRAČIMA

VIŠE VIJESTI...

Skip to content