POTPISANA DVA NOVA UGOVORA O NEPOSREDNOM SUDJELOVANJU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST U SUFINANCIRANJU PROJEKTA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ I ZA SUFINANCIRANJE RAZVOJA PAMETNIH I ODRŽIVIH RJEŠENJA I USLUGA

Ugovori su potpisani između FZOEU i Općine Tompojevci.
Za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš „ Sanacija divljeg odlagališta“ , k.č. br. 546, k.o. Mikluševci Fond će sudjelovati sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 105.600,00 eura sa PDV-om što čini 80% procijenjenih i opravdanih troškova Projekta u iznosu od 132.000,00 eura sa PDV-om.
U projektu razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga Fond će sudjelovati sredstvima pomoći najviše u iznosu do 61.826,98 eura, a ukupna vrijednost projekta iznosi 77.283,72 eura.
Unutar ovog područja izvršit ćemo nabavu i implementaciju sustava električnih bicikla. Pametni sustav električnih bicikla sastoji se od postolja za punjenje, bicikla, nadstrešnice i prateće opreme te aplikativnog dijela, te nabavu i instalaciju pametnog sustava za kontrolu kvalitete zraka.
„ Ove godine Općina Tompojevci potpisala je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 5 ugovora ukupne vrijednosti 330.439,97 eura – 80% sufinancira Fond a ostali dio iz Proračuna Općine Tompojevci. Sve projekte uspješno je prijavila Razvojna agencija TINTL u suradnji s djelatnicima Općine. Zahvaljujem svima na suradnji i želim uspješnu provedbu projekata, rekao je Općinski načelnik Milan Grubač“.

VIŠE VIJESTI...

Skip to content