ODOBREN PROJEKT „POSTAVLJANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U ČAKOVCIMA“

Lokalna akcijska grupa „Srijem“ odobrila je projekt „Postavljanje dječjeg igrališta u Čakovcima“ u iznosu 27.871,79 EUR/210.000,00 KN kojeg je Općina Tompojevci predala na natječaj prema Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
Predmetni zahvat je postavljanje dječjeg igrališta na čestici općine Tompojevci, u naselju Čakovci, na k.č.br. 665/1, k.o. Čakovci. Predmetna čestica se nalazi u ulici Kralja Zvonimira, pod vlasništvom općine Tompojevci. Dječje igralište je dimenzija 11,00 x 12,00 m + plato za smještaj dvije klupe i koša za smeće 5,00 x 2,00 m.

VIŠE VIJESTI...

Skip to content