OBAVIJEST ZAKUPCIMA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH 

Izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa za 2022.godinu, traži se

Sukladno članku 38.st.8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, dalje u tekstu: Zakon) zakupnik je dužan jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu na čijem se području zemljište nalazi podnositi godišnje izvješće o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa svake godine do kraja ožujka za prethodnu godinu na obrascu koji je propisan Pravilnikom o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN br. 104/22.)

U slučaju ne postupanja po naprijed navedenom, o istom smo u obvezi izvijestiti poljoprivrednu inspekciju radi provedbe inspekcijskog nadzora.

Obrazac

VIŠE VIJESTI...

Skip to content