Obavijest umirovljenicima o isplati “Božićnice”

Obavještavaju se umirovljenici s područja Općine Tompojevci (korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih  mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad, i korisnici mirovina priznatih uz primjenu međunarodnih ugovora  i inozemne mirovine),  čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) ne prelaze iznos od  300,00 eura da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć odnosno isplatu Božićnice i to:

Iznos mirovinskog primanja Iznos jednokratne novčane naknade
do 150,00  eura*  60,00 eura*
od 150,01 eura* do 300,00* eura  30,00 eura*

*Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Pravo na dodjelu Božićnice nemaju korisnici mirovina u radnom odnosu ili rade s nepunim radnim vremenom.

Kako bi ostvarili pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći (Božićnice), umirovljenici koji ispunjavaju uvjete za isplatu dužni su uz zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku odreska od mirovine za mjesec listopad ili studeni 2023. godine

Korisnici mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora i korisnici inozemnih mirovina uz zahtjev za ostvarivanje prava dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o visini mirovine (odrezak od mirovine ili obavijest poslovnih banaka o mirovinskim primanjima  ili potvrda o visini mirovine izdana od HZMO-a) iz kojih je vidljiv ukupan iznos mirovinskih primanja, ne stariji od 3 mjeseca,
  • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora

Zahtjevi s pratećom dokumentacijom podnose se Općini Tompojevci do 15. prosinca 2023. godine na jedan od slijedećih načina:

  • E-mailom na adresu: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr
  • Poštom na adresu: Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci
  • Osobno u prizemlju zgrade Općinske uprave Općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci, svakim radnim danom od 07.00 do 13.00 sati.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u Općini Tompojevci ili na službenoj internetskoj stranici Općine Tompojevci www.opcina-tompojevci.hr.

Umirovljenicama koji su podnijeli zahtjev i zadovoljavaju uvjete iz Odluke, Božićnica će se isplatiti dana  21.12.2023. od 15:00 do 16:00 sati u prostorijama Hrvatskog doma TOMPOJEVCI.

Za sve dodatne informacije i pomoć možete kontaktirati Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci na e-mail: opcina-tompojevci@vk.t-com.hr ili broj telefona:  032/ 514-184.

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima (Božićnice)

Obrazac zahtjeva

VIŠE VIJESTI...

Kiosk

PROJEKT “ZAŽELI I OSTANI NA SVOM”

Danas su Gradskoj knjižnici Vinkovci  Općinski načelnik Milan Grubač i Ministar Marin Piletić potpisali Ugovor za  projekt “ZAŽELI I OSTANI NA SVOME” u iznosu 891.000,00

Skip to content