OBAVIJEST O SNIMANJU 2D SEIZMIČKIH PODATAKA I SNIMANJU MAGNETOTELURSKIH PODATAKA NA PRELIMINARNOM ISRAŽNOM PROSTORU “VUKOVAR”

Na području Općine Tompojevci unutar vremenskog okvira u periodu od listopada 2022. do ožujka 2023. godine predviđeno je izvođenje geofizičkih radova u sklopu snimanja 2D seizmike i magnetotelurike, a u svrhu istraživanja geotermalnog potencijala na području općine. Snimanje će trajati maksimalno 3 tjedna.

Agencija za ugljikovodike će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi.
Odštetni zahtjevi moći će se preuzeti u prostorijama Općine Tompojevci.

VIŠE VIJESTI...

Skip to content