OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE

OBAVIJEST

Temeljem Odluke Župana o proglašenju prirodne nepogode od suše i ekstremno visokih temperatura za područje Vukobarsko-srijemske županije od 06.09.2022. (KLASA: 920-09/22-01/10,URBROJ:2196-01-22-2),  pozivaju se poljoprivrednici da prijave štetu na  poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima, nastalih kao posljedica suše i ekstremno visokih temperatura u  k.o. Berak, k.o. Čakovci, k.o. Mikluševci i k.o. Tompojevci.

 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu – OBRAZAC PN  uz koji je potrebno priložiti:

 

  • Vlastoručno potpisanu Izjavu o osiguranju
  • Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obrazac iz sustava Agronet (Zahtjev za potporu za 2022. godinu)
  • osobnu iskaznicu
  • Preslika žiro-računa

Općina Tompojevci će početi zaprimati zahtjeve za prijavu šteta od srijede, 07. rujna 2022. do zaključno srijede, 14. rujna 2022. godine svaki radni dan isključivo od 8:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine.

Odluka PN suša 06.09.2022.

Obavijest

Obrazac-PN

Izjava o osiguranju

 

 

VIŠE VIJESTI...

Skip to content