O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci

Na temelju članaka 28. st. 3. članka i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tompojevci, dana 23. studenoga 2022. godine raspisuje

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Tompojevci na radna mjesta:

  1. Referent – voditelj za EU projekte: 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta ZAŽELI – OPĆINA TOMPOJEVCI, FAZA III, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca i
  2. Referent – administrator za EU projekte: 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, puno radno vrijeme za vrijeme trajanja projekta ZAŽELI – OPĆINA TOMPOJEVCI, FAZA III, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-HZZ dana 23.11.2022. godine. Rok za podnošenje prijava: 01.12.2022. godine (posljednji dan prijave).

Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu)

Zapisnik sa testiranja

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Lista kandidata

Zapisnik sa otvaranja prijava za prijam na radno mjesto referent-voditelj za EU projekte i referent-administrator za EU poslove

Obavijest i upute kandidatima

Oglas za zapošljavanje

OBRAZAC Prijave na oglas

OBRAZAC Izjave da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona

OBRAZAC Izjave o poznavanju rada na računalu

 

 

 

VIŠE VIJESTI...

Kiosk

PROJEKT “ZAŽELI I OSTANI NA SVOM”

Danas su Gradskoj knjižnici Vinkovci  Općinski načelnik Milan Grubač i Ministar Marin Piletić potpisali Ugovor za  projekt “ZAŽELI I OSTANI NA SVOME” u iznosu 891.000,00

Skip to content