Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme od 6 mjeseci radi provedbe revitalizacije javnih površina na području Općine Tompojevci

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za zapošljavanje na određeno vrijeme (KLASA:112-01/23-01/21;URBROJ:2196-26-03-23-1) te članka 48. Statuta Općine Tompojevci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 04/21 i 19/22)  dana 17.03.2023. godine Općinski načelnik Općine Tompojevci, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za zapošljavanje na određeno vrijeme od 6 mjeseci

radi provedbe revitalizacije javnih površina na području Općine Tompojevci

 

Mjesto rada: naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci

Broj traženih radnika/ca: 4 osobe

Naziv radnog mjesta: radnik na uređenju okoliša

Vrsta zaposlenja: na određeno; 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine

 

Opis poslova: revitalizacija javnih površina, uklanjanje raslinja, drveća i šiblja te smeća; raslinje i otpad treba odvesti i zbrinuti.

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
– životopis

– potpisana zamolba
– kopija osobne iskaznice

-dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)

-potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde ne smije biti raniji od datuma objave Javnog poziva)

-elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Tompojevci, Tompojevci, A. G. Matoša 9, 32238 Čakovci, putem pošte (preporučeno) ili osobno od 17. 03. 2023. do 24. 03.2023. godine s naznakom „Za zapošljavanje – Revitalizacija javnih površina na području Općine Tompojevci“

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni poziv će biti objavljen na Oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Tompojevci – www.opcina-tompojevci.hr te na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – www.hzz.hr.

Odluka o zapošljavanju radnika na uređenju okoliša

Zapisnik s otvaranja ponuda

Javni poziv za zapošljavanje na određeno vrijeme

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za zapošljavanje na određeno vrijeme

 

VIŠE VIJESTI...

Skip to content