JAVNI POZIV korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2022. godini

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 18/22 i 46/22, u daljnjem tekstu: Zakon) pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se korisniku zajamčene minimalne naknade što između ostalih troškova stanovanja uključuje i troškove ogrjeva korisnika koji se griju na drva.

Troškovi stanovanja u smislu članka 41. stavka 2. Zakona odnose se na najamninu, komunalne naknade, troškove grijanja, vodne usluge te troškova koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Sukladno točki 5. Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova stanovanja te iznosu sredstava za pojedinu jedinicu lokalne samouprave  za 2022. godinu (“Narodne novine”, broj: 104/22), visina naknade iznosi 1050,00 kn po korisniku.

Slijedom prethodno navedenog, pozivaju se svi korisnici zajamčene minimalne  naknade koji se griju na drva s prebivalištem na području Općine Tompojevci da podnesu pisani zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja uz koji će  priložiti izjavu da se griju na drva.

Obrazac Zahtjeva i Izjave može se preuzeti sa službene internet stranice općine Tompojevci  www.opcina-tompojevci.hr  ili u zgradi općine Tompojevci svakim radnim danom u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

Uz Zahtjev obavezno priložiti:

  • presliku osobnih iskaznica za sve članove kućanstva
  • presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (novo)
  • Izjavu da se griju na drva
  • presliku broja tekućeg računa, žiro ili zaštićenog računa,

Popunjeni zahtjev zajedno s pripadajućom dokumentacijom predaje se u zgradi općine Tompojevci, A.G. Matoša 9, Tompojevci, svakim radnim danom od 08,00 do 13,00 sati, najkasnije do 30.09.2022. godine.

Javni-poziv-korisnicima-zajamčene -minimalne-naknade-koji-se-griju-na-drva-u-2022.g

Zahtjev za podmirenje troškova stanovanja

Izjava korisnika da se grije na drva

 

VIŠE VIJESTI...

Kiosk

PROJEKT “ZAŽELI I OSTANI NA SVOM”

Danas su Gradskoj knjižnici Vinkovci  Općinski načelnik Milan Grubač i Ministar Marin Piletić potpisali Ugovor za  projekt “ZAŽELI I OSTANI NA SVOME” u iznosu 891.000,00

Skip to content