JAVNA TRIBINA O ODGOVORNOM GOSPODARENJU OTPADOM 15.12.2022.

15. prosinca 2022. godine u Hrvatskom domu u Tompojevcima gospodin Ivica Cvrlje, predstavnik tvrtke Eko menadžment d.o.o. iz Vinkovaca održao je predavanje o odgovornom gospodarenju otpadom. Objasnio je važnost odvajanja otpada te na koji način to provesti i u praksi, kao i važnost kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta.
Javna tribina bila je predviđena za sve uzraste, a sve s ciljem podizanja svijesti o pravilnom gospodarenju otpadom.
Javnu tribinu sufinancirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

VIŠE VIJESTI...

Skip to content