ANKETA O OTPADU I RECIKLIRANJU OTPADA

Tvrtka Komunalac d.o.o. Vukovar je za svoje korisnike usluge prikupljanja i odvoza otpada pripremila anketu o otpadu i recikliranju otpada.

Cilj ankete je saznati koliko su isti osviješteni o otpadu i okolišu te na koji način pridonose njegovom očuvanju, a sve u svrhu sadašnjih i budućih izobrazno – informativnih aktivnosti koje provodi tvrtka Komunalac.

Stoga molimo da ispunite Anketni upitnik.

Direktni link na isti je: https://forms.gle/PSKuLX4eMY11WCpv7

Upitnik je dizajniran na jednostavan i pregledan način te će vam za njegovo popunjavanje biti potrebno svega nekoliko minuta. Upitnik će biti otvoren za unos podataka do 01. listopada 2022. godine.

VIŠE VIJESTI...

Skip to content